Mõisavahe 18-18, Tartu
E - R : 08.00 - 18.00

Teada-tuntud tõde on, et Eesti talved on külmad, lumerohked ja tuulised. Tagajärjeks lumised ja libedad pinnad, mille hooldamata jätmisel on ohtlikud olukorrad kergelt tulema isegi ettevaatlik olles. Vältimaks neid on lumekoristus ja libedatõrje esmatähtis.

Esiteks on lumekoristus väga oluline nii enda kui teiste tervise hoidmiseks. Jättes lume lükkamata ei saa veenduda, et selle all olev maapind on libedakindel. Ole kindel, et pinnas ei oleks jäine ja libe! Pinnase libedatõrjeta jätmisel on kukkumise ja selle tagajärjel saadav vigastuse oht väga kõrge. Kõige lihtsam ja rahvapärasem meetod libedatõrjeks on pinnase soolamine, samas võib kasutada teisigi variante: liiv, graniitkillustik ja küttepuude põlemisel tekkinud tuhk.

Teiseks ebameeldivuseks on märjad jalatsid kui ka püksid. Vältimaks neid kahte, piisab vaid lumelükkamisest.

Lumest puhtaks lükatud teed ja pinnad pakuvad boonusena ka silmailu. Sõprade, sugulaste, tuttavate küllatulekul on kindlasti oodata ka kiidusõnu nähtud vaeva eest.

Võlaõigusseaduse § 1059 sätestab, et ehitisealuse maa omanik või isik, kellel on muu asjaõigus, mille alusel ehitis on püstitatud, vastutab ehitise kokkuvarisemise tõttu, ehitiselt selle osade, jääpurikate või muu sellise eraldumise ja allalangemise tõttu tekkinud kahju eest, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et kahju põhjustas vääramatu jõud või kannatanu tegevus.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud heakorra eeskirjadele on kõigil kinnistuomanikel kohustus oma krundiga piirnevad kõnniteed lumest puhastada ning libedus tõrjuda.

Lumekoristus katustelt

Viilkatuselt lumekoristus on tähtis, sest lumi võib etteaimamatul hetkel variseda ning tekitada tõsiseid kahjusid.

Tasapinnaliste (lamekatuste) ja väiksemate kalletega katuste puhul on katuse sissevarisemise oht. See kaasab endaga varalist kahju, halvemal juhul ka vigastusi inimestele.

Lumekoristustöid katustel soovitame teha Veimer-i professionaalidel, kuna töö on ohtlik ja aeganõudev.

img_divider

(+372) 5982 2232
Helista meile
info@veimer.ee
Kirjuta meile